ASUS ET2011AGK user manual download (Page 34 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 42
Slovensky
34
Séria All-in-one PC ET2011
Kon±gurácia káblového pripojenia
Používanie statickej IP
3.
Pravým tlačidlom kliknite na
Lokálne
pripojenie
a zvoľte
Vlastnosti
.
2.
Kliknite na
Zmeniť nastavenie adaptéra
v ľavom modrom okne.
1.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu siete
s výstražným trojuholníkom
na lište
úloh systému Windows® a vyberte
Otvoriť
Centrum sietí
.
Presvedčte sa, že ste k All-in-one PC
pripojili LAN kábel.
Sample