ASUS ET2011AGK user manual download (Page 33 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 42
Slovensky
33
Séria All-in-one PC ET2011
Kon±gurácia bezdrôtového pripojenia
Pri pripájaní k zabezpečenej sieti zadajte
bezpečnostný kľúč siete alebo prístupovú
vetu.
1.
Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou
, a to v rámci plochy s
upozorneniami Windows®.
2.
Zo zoznamu vyberte bezdrôtový
prístupový bod, ku ktorému sa chcete
pripojiť a kliknite na
Pripojiť
pre realizáciu
spojenia.
Pokiaľ nedokážete nájsť požadovaný
prístupový bod, kliknite na ikonu
Obnoviť
v pravom hornom rohu a opätovne
vykonajte obnovenie a vyhľadanie v rámci
zoznamu.
3.
Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
4.
Na ploche s noti±káciami
budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej siete
.
Sample