ASUS ET2011AGK user manual download (Page 32 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 42
Slovensky
32
Séria All-in-one PC ET2011
Kalibrácia obrazovky
All-in-one PC je dodávaný s nasledujúcimi softvérovými nástrojmi, ktoré vám umožňujú
prispôsobiť presnosť dotykovej obrazovky.
Obrazovka aktivovaná dotykom je dostupná v prípade vybraných modelov.
1.
Na pracovnej ploche Windows® kliknite
na tlačidlo
Start (Štart)
>
Control Panel
(Ovládací panel)
>
Hardware and
Sound (Hardvér a zvuk)
>
Tablet PC
Settings (Nastavenia tabletového PC)
a potom kliknite na možnosť
Calibrate
the screen for pen or touch input
(Obrazovku kalibrovať dotykovým
perom alebo vstupom)
.
3.
Na získanie vzoriek kalibrovania
poklepte na nitkový krížik vždy, keď sa na
obrazovke zobrazí.
Na posledný kalibračný bod sa vráťte
tak, že pravým tlačidlom kliknite na
ktorékoľvek miesto na obrazovke. Na
klávesnici stlačte tlačidlo
Esc
(Ukončiť)
a zatvorte tento nástroj. Orientáciu
obrazovky nemeňte, kým nedokončíte
proces kalibrovania.
2.
V záložke
Display
(Displej)
kliknite na
možnosť
Calibrate (Kalibrovať).
Sample