ASUS ET2011AGK user manual download (Page 30 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 42
Slovensky
30
Séria All-in-one PC ET2011
Inštalácia All-in-one PC
Pripojenie káblovej klávesnice a myši
Klávesnicu pripojte k
USB
portu na zadnom paneli (
1
). Môžete taktiež pripojiť klávesnicu a myš
k
USB
portu na ľavej strane (
2
), a to pokiaľ kábel klávesnice a myši nie je dostatočne dlhý.
Hore uvedené obrázky slúžia iba ako pomôcka. Skutočný vzhľad a technické špeci±kácie
(káblovej alebo bezdrôtovej) klávesnice a myši sa môžu teritoriálne líšiť.
Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši
1.
Do bezdrôtovej klávesnice a myši
vložte batérie.
2.
Do
USB
portu na All-in-one PC
zasuňte prijímač bezdrôtovej
klávesnice/myši.
3.
Teraz môžete začať používať
bezdrôtovú klávesnicu a myš.
1
2
Sample