ASUS ET2011AGK user manual download (Page 3 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 42
Slovensky
Obsah
Obsah
.........................................................................................................
3
Vyhlásenia
..............................................................................................................................................
5
Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)
............
5
Prehlásenie Kanadského odboru pre komunikácie
........................................................
6
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu
..........................
6
Prehlásenie o zhode (Smernica o rádiových a telekomunikačných
koncových zariadeniach 1999/5/EC)
...................................................................................
6
Varovanie týkajúce sa označenia CE
....................................................................................
7
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény
....................................................
7
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku
................
8
Oznámenia ohľadne REACH
....................................................................................................
9
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného
prostredia
....................................................................................................................................
10
Služby spätného prevzatia výrobkov
.................................................................................
10
Bezpečnostné opatrenia podľa normy UL
.......................................................................
10
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR
...........................
11
Poznámky k tomuto návodu
.........................................................................................................
11
Bezpečnostné informácie
...............................................................................................................
12
Inštalácia systému
.....................................................................................................................
12
Starostlivosť počas používania
............................................................................................
12
Akustický tlak
.............................................................................................................................
13
TV tuner (na vybraných modeloch)
....................................................................................
13
Adaptér
.........................................................................................................................................
13
Vitajte
......................................................................................................
14
Obsah balenia
.....................................................................................................................................
14
Spoznajte svoj All-in-one PC
..................................................................
15
Pohľad spredu
.....................................................................................................................................
15
Pohľad zozadu
....................................................................................................................................
19
Bočný pohľad
......................................................................................................................................
23
Používanie dotykovej obrazovky
.................................................................................................
24
Zobrazenie dotykového ukazovateľa
................................................................................
24
Čistenie dotykovej obrazovky
..............................................................................................
25
Sample