ASUS ET2011AGK user manual download (Page 26 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 42
Slovensky
26
Séria All-in-one PC ET2011
Umiestnenie All-in-one PC
Umiestnenie na pracovnej ploche
Svoj All-in-one PC umiestnite na rovný povrch, ako je stôl alebo pracovná plocha a potiahnite
otvor na stojane dokiaľ nezapadne na svojom mieste. Následne nakloňte panel displeja do
uhla v rozmedzí 12 až 27 stupňov od zvislej polohy.
Montáž na stenu (iba pre modely s možnosťou montáže na stenu)
Pokiaľ chcete namontovať svoj All-in-one PC na stenu, zakúpte si voliteľnú zostavu pre montáž
na stenu (VESA 75, 75 mm x 75 mm alebo VESA100, 100 mm x 100 mm). Súpravu pre montáž
na stenu namontujte podľa nasledujúcich pokynov.
12
O
0
O
27
O
0
O
1.
Svoj all-in-one PC položte na rovný
povrch, ako je stôl alebo pult a
odskrutkujte dve skrutky pri stojane.
Skrutky uschovajte pre prípad
opätovného namontovania stojana.
Sample