ASUS ET2011AGK user manual download (Page 25 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 42
Slovensky
25
Séria All-in-one PC ET2011
Čistenie dotykovej obrazovky
Aby sa dosiahla maximálna citlivosť dotykovej obrazovky na dotyk, je potrebné ju pravidelne
čistiť. Obrazovku očistite v prípade výskytu cudzích predmetov a v prípade nadmerného
nahromadenia prachu. Čistenie obrazovky:
Vypnite systém a zo stenovej zásuvky odpojte napájací kábel.
Na dodávanú tkaninu na čistenie nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku
na sklo a jemne utrite povrch obrazovky a rám obrazovky.
Čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku.
Na čistenie obrazovky nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnymi účinkami ani
tvrdé tkaniny.
2.
Klepnutím na
Změnit potvďte nastavení
.
3.
Kliknite na kartu
Dotykové
v hornej
časti a kliknite na políčko pred
Zobraziť
dotykový ukazovateľ pokiaľ pracujem
s položkami na obrazovke
. Kliknutím na
OK
kon±guráciu dokončíte.
4.
Po dotknutí sa obrazovky uvidíte na
obrazovke virtuálnu myš.
Sample