ASUS ET2011AGK user manual download (Page 23 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 42
Slovensky
23
Séria All-in-one PC ET2011
Bočný pohľad
Pomocou nasledujúceho obrázka dokážete identi±kovať prvky na tejto strane systému.
Čítačka pamäťových kariet
Aby ste dokázali načítať údaje z pamäťových kariet,
je štandardne potrebné zakúpiť externú čítačku
pamäťových kariet. Zabudovaná čítačka pamäťových
kariet dokáže čítať pamäťové karty MMC/SD/SDHC zo
zariadení, akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače,
mobilné telefóny a PDA.
USB port
Port univerzálnej sériovej zbernice (USB) je kompatibilný
so zariadeniami s podporou USB, ako sú klávesnice, myši,
fotoaparáty a mechaniky pevných diskov.
1
2
4
Konektor pre slúchadlá / audio výstup
Konektor pre stereo slúchadlá (3,5 mm) sa
používa na pripojenie výstupného zvukového
signálu zo systému k reproduktorom so
zosilňovačom alebo k slúchadlám. Používanie
tohto konektoru automaticky deaktivuje
zabudované reproduktory.
3
Konektor pre mikrofón
Konektor pre pripojenie mikrofónu bol
navrhnutý pre pripojenie mikrofónu s cieľom
využívať ho pre video konferencie, hlasové
rozhovory alebo na jednoduché zvukové
nahrávky.
5
Optická mechanika
Zabudovaná optická mechanika môže podporovať
kompaktné disky (CD) a/alebo digitálne video
disky (DVD) a môže obsahovať funkciu záznamu
(R) alebo prepisu (RW). Podrobnosti nájdete v
marketingových špeci±káciách na každom modeli.
1
2
3
4
5
Sample