ASUS ET2011AGK user manual download (Page 18 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 42
Slovensky
18
Séria All-in-one PC ET2011
4
LCD displej (Funkcia aktivovaná dotykom v prípade niektorých modelov)
20 palcový LCD displej s optimálnym rozlíšením 1600 x 900 je vybavený dotykovou
funkciou, ktorá prináša digitálny svet do vašich končekov prstov.
5
Sieťový spínač
Sieťový vypínač vám umožňuje ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ systém.
6
Ikona východu slnka
Zvyšuje jas displeja.
7
Ikona západu slnka
Znižuje jas displeja.
8
Ikona zvýšenia hlasitosti reproduktora
Zvyšuje hlasitosť reproduktora.
9
Ikona zníženia hlasitosti reproduktora
Znižuje hlasitosť reproduktora.
10
LED indikátor bezdrôtovej LAN
Upozorňuje na aktivovanie internej bezdrôtovej LAN. (Pre používanie bezdrôtovej LAN
je potrebné vykonať softvérové nastavenia Windows®.)
11
LED indikátor mechaniky pevného disku
Upozorňuje na činnosť mechaniky pevného disku.
12
Infračervený prijímač (na vybraných modeloch)
Infračervený prijímač prijíma infračervené (IR) signály z diaľkového ovládača.
Sample