ASUS ET2011AGK user manual download (Page 11 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 42
Slovensky
11
Séria All-in-one PC ET2011
Poznámky k tomuto návodu
Aby ste sa uistili, že činnosti vykonávate správne, všimnite si nasledujúce symboly, ktoré sú
použité v rámci tohto návodu.
VAROVANIE:
Životne dôležité informácie, ktoré MUSÍTE dodržiavať, aby ste zabránili osobnému
poraneniu.
DÔLEŽITÉ:
Pokyny, ktoré MUSÍTE dodržiavať v prípade vykonávania činnosti.
TIP:
Tipy a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu dokončiť úlohu.
POZNÁMKA:
Ďalšie informácie týkajúce sa zvláštnych situácií.
Všetky obrázky a snímky obrazovky uvedené v tomto návode slúžia iba ako pomôcka.
Aktuálne technické špeci±kácie výrobku a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa môžu
teritoriálne líšiť. Najnovšie informácie nájdete na stránke spoločnosti ASUS na adrese
www.asus.com.
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR
ENERGY STAR je spoločný program Agentúry na ochranu životného
prostredia USA a Ministerstva energetiky USA, ktorý nám všetkým pomáha
šetriť ±nančné prostriedky a prostredie, a to pomocou energeticky
efektívnych výrobkov a postupov.
Všetky výrobky značky ASUS, ktoré sú označené logom ENERGY STAR
vyhovujú štandardom podľa programu ENERGY STAR a v rámci predvoľby je
v prípade týchto výrobkov aktivovaná funkcia správy napájania. Podrobné informácie o správe
napájania a jej prínosoch pre životné prostredie nájdete na stránke http://www.energy.gov/
powermanagement. Na stránke http://www.energystar.gov nájdete aj podrobné informácie o
spoločnom programe ENERGY STAR.
Sample