ASUS ET2011AGK user manual download (Page 10 of 42)

Languages: Slovak
Pages:42
Description:ET2011 series user’s manual( Slovakian )
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 42
Slovensky
10
Séria All-in-one PC ET2011
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného
prostredia
Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept
„zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky
ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho
spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné informácie.
Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení
Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950
REACH SVHC - EÚ
RoHS - Kórea
Švajčiarske zákony o energiách
Služby spätného prevzatia výrobkov
Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči
najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že našim zákazníkom
poskytujeme riešenia, vďaka ktorým budú schopní zodpovedne recyklovať naše výrobky,
akumulátory a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie ohľadne
recyklovania v rôznych oblastiach nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
Bezpečnostné opatrenia podľa normy UL
Aby sa splnili bezpečnostné požiadavky, All-in-one PC musí byť namontovaný na ramene,
ktoré garantuje potrebnú stabilitu pri uvážení hmotnosti All-in-one PC. All-in-one PC sa môže
používať jedine v spojení so schváleným typom ramena (napr. značka GS).
Montážny stojan bude musieť uniesť aspoň 21 kg a musí byť certi±kovaný podľa noriem UL.
Sample