ASUS D520MT user manual download

Pages:2
Description:ASUS D520MT / D521MT / D520SF QSG ( Quick Service Guide )
for English / Czech / Russian / Polish / Romanian / Hungarian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
DVI
Desktop PC Installation Guide
1
D520SF/ SD330/ BP1CD
D521MT/ MD330/ BM3CD
DVI
D520MT/BM2CD
A
2
3
D520MT/BM2CD
D521MT/ MD330/ BM3CD
D520SF/ SD330/ BP1CD
D520MT/BM2CD
USB 2.0 port / Porty USB 2.0/Порты USB 2.0/
Porty USB 2.0/ Порти USB 2.0/ Porturi USB 2.0/
USB 2.0 csatlakozók
Connect devices.
Připojte zařízení.
Подключение устройств.
Podłącz urządzenia.
Підключіть пристрої.
Conectaţi dispozitivele.
Csatlakoztassa az eszközöket.
WARNING / VAROVÁNÍ / ВНИМАНИЕ! / OSTRZEŻENIE / ОБЕРЕЖНО/ AVERTISMENT/ FIGYELMEZTETÉS:
Use this product in environments with an ambient temperature between 5˚C and 40˚C.
Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings.
Počítač používejte jen při teplotě okolí
5˚C a 40˚C.
Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory NEUCPÁVEJTE ANI NEZAKRÝVEJTE.
Рекомендуется использовать продукт при температуре от 5˚C до 40˚C.
Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. НЕ блокируйте и не закрывайте эти отверстия.
Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie
5˚C do 40˚C.
Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. NIE należy blokować tych szczelin.
Користуйтеся виробом при температурі між 5 ˚C – 40˚C.
Отвори на корпусі призначені для вентиляції. Не затуляйте ці отвори.
Utilizaţi acest produs la temperaturi ale mediului înconjurător între 5 ˚C - 40˚C.
Orificiile de pe carcasă sunt pentru ventilaţie. Nu blocaţi şi nu acoperiţi aceste orificii.
A terméket 5˚C - 40˚C alatti környezeti hőmérsékleten használja.
A készülékházon lévő nyílások a szellőzést szolgálják. Ne zárja el, illetve ne fedje be ezeket a nyílásokat.
Press the power button to turn on the system.
Stisknutím vypínače zapněte systém.
Нажмите кнопку питания для включения системы.
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia systemu.
Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути
систему.
Apăsaţi pe butonul de pornire pentru a porni sistemul.
Nyomja meg a főkapcsolót a rendszer bekapc-
solásához.
A.
Select the system input voltage.
If the voltage supply in your area is 100-127V, set the voltage selector to 115V.
If the voltage supply in your area is 200-240V, set the voltage selector to 230V.
B.
Connect one end of the power cord to the power connector and the other end to a wall power outlet.
A.
Vyberte vstupní napětí systému.
Pokud je napájecí napětí ve vaší oblasti 100 – 127V, nastavte přepínač napětí na 115V.
Pokud je napájecí napětí ve vaší oblasti 200 – 240V, nastavte přepínač napětí na 230V.
B.
Připojte jeden konec napájecího kabelu ke konektoru napájení a druhý konec k elektrické zásuvce.
A.
Выберите входное напряжение системы.
Если напряжение местной электросети составляет 100–127В, установите переключатель в
положение 115V.
Если напряжение местной электросети составляет 200~240 В, установите переключатель в
положение 230V.
B.
Подключите шнур питания к разъему питания и розетке.
A.
Wybór systemu napięcia wejścia.
Jeśli napięcie zasilania w danym regionie to 100-127V, ustaw selektor napięcia na 115V.
Jeśli napięcie zasilania w danym regionie to 200-240V, ustaw selektor napięcia na 230V.
B.
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza zasilania, a drugi koniec do ściennego gniazdka
zasilania.
A.
Виберіть правильну напругу входу живлення системи на основі місцевих стандартів напруги.
Якщо напруга у вашому регіоні 100 – 127 В, встановіть селектор напруги на 115 В.
Якщо напруга у вашому регіоні 200 – 240 В, встановіть селектор напруги на 230 В.
B.
Підключіть один кінець шнура живлення до сполучувача живлення, а інший – до стінної розетки.
A.
Selectaţi tensiunea de intrare a sistemului corespunzătoare, pe baza cerinţei locale privind tensiunea.
Dacă nivelul de tensiune cu care este alimentată zona dvs. este cuprins între 100 şi 127 V, setaţi comu-
tatorul de tensiune la 115 V. Dacă nivelul de tensiune cu care este alimentată zona dvs. este cuprins
între 200 şi 240 V, setaţi comutatorul de tensiune la 230 V.
B.
Conectaţi un capăt al cablului de alimentare la conectorul de alimentare şi celălalt capăt la o priză de
perete.
A.
Válassza ki a rendszer bemeneti feszültség.
Amennyiben az Ön területén 100-127V a hálózati feszültség, állítsa a feszültségválasztó kapcsolót 115V-ra.
Amennyiben az Ön területén 200-240V a hálózati feszültség, állítsa a feszültségválasztó kapcsolót 230V-ra.
B.
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel egyik végét a számítógép hátulján lévő tápcsatlakozó aljzathoz, a
másikat pedig egy konnektorhoz.
WARNING / VAROVÁNÍ / ВНИМАНИЕ! / OSTRZEŻENIE / ОБЕРЕЖНО/ AVERTISMENT/ FIGYELMEZTETÉS:
Setting the voltage selector wrong may seriously damage your system.
Nesprávné nastavení přepínače napětí může vážně poškodit systém.
Установка селектора напряжения в неправильное положение может привести к серьезному повреждению системы.
Nieprawidłowe ustawienie selektora napięcia, może spowodować poważne uszkodzenie systemu.
Перемикання на неправильне налаштування напруги може серйозно пошкодити Вашу систему.
Comutarea la setarea de tensiune greşită poate deteriora grav sistemul dvs.
A hibás feszültségbeállítás súlyosan károsíthatja a rendszert.
Power button / Vypína/Кнопка питанияč/ Przycisk zasilania/
Кнопка живлення/ Buton de alimentare/ Főkapcsoló gomb
Optical disk drive eject button /
Tlačítko vysunutí optického disku/ Кнопка извлечения
оптического диска/Przycisk wysuwania napędu optycznego/
Кнопка вивільнення оптичного дисковода /buton de scoatere
a unităţii de disc optice /optikai meghajtó kiadógombja
USB 3.0 port / Porty USB 3.0/Порты USB 3.0/
Porty USB 3.0/ Порти USB 3.0/ Porturi USB
3.0/ USB 3.0 csatlakozók
Microphone port /Port mikrofonu/ Разъем микрофона/ Port mikro-
fonu/ Порт мікрофону/ Port pentru microfon/ Mikrofon port
Headphone port / Port sluchátek/Разъем для наушников/Port słuchawek/
Порт навушників/ Port pentru cască/ Fejhallgató port
Obtain a detailed User Manual / Declaration of Conformity from the ASUS support site at
.
Podrobnou uživatelskou příručku / prohlášení o shodě získáte na stránkách podpory ASUS na adrese
Подробное руководство пользователя / заявление о совместимости можно найти на сайте ASUS:
.
Pobierz szczegółowy podręcznik użytkownika/deklarację zgodności ze strony internetowej pomocy technicznej ASUS, pod adresem
Отримайте детальний Посібник Користувача / Декларацію про відповідність з сайту підтримки ASUS:
Obțineți un Manual de utilizare/o Declaraţie de conformitate în detaliu pe site-ul de suport ASUS
A részletes Felhasználói útmutatót / Megfelelőségi nyilatkozatot az ASUS támogatási webhelyéről töltheti le:
ASUS certifies that this product complies with the European Directive 1999/5/EC concerning the R & TTE rules.
Společnost ASUS potvrzuje, že tento produkt vyhovuje Evropské směrnici 1999/5 / EC z hlediska pravidel R & TTE.
Компания ASUS заявляет, что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы (R&TTE 1999/5/EC)
Firma ASUS poświadcza, że ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Europejską 1999/5/WE dotyczącą zasad R & TTE.
ASUS засвідчує, що продукт відповідає вимогам Директиви 1999/5 / ЄС про радіо- та телекомунікаційне обладнання.
ASUS certifică faptul că acest produs respectă Directiva Europeană 1999/5/CE privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii (R&TTE)
Az ASUS tanúsítja, hogy a termék megfelel az R&TTE európai irányelv (1999/5/EK) előírásainak.
D520MT/ BM2CD
D521MT/ MD330/ BM3CD
B
B
A
A
B
D520SF/ SD330/
BP1CD
RATING
:
115/230Vac, 50-60Hz,6/3A or
220-230Vac, 50Hz, 3A or
230Vac, 50Hz, 3A or
100-120Vac, 50-60Hz, 8A
RATING
:
115/230Vac, 50-60Hz,6/3A or
220-230Vac, 50Hz, 3A or
230Vac, 50Hz, 3A or
100-120Vac, 50-60Hz, 8A
RATING
: 115/230Vac, 50-60Hz, 6A/3A
U12380-2 / First Edition / February 2017
5.25 inch optical disk drive bay (optional) /Pozice pro optickou jednotku 5,25 palce (volitelný) /5.25
-дюймовый отсек оптического привода (необязательный)/Wnęka napędu optycznego 5,25 cala
(opcjonalna) /Відсік оптичного дисковода 5,25 дюйми (Опціонально) /Bay pentru unităţi de disc
optice de 5,25 inch (opţional) /5,25 hüvelykes bővítőhely optikai meghajtóhoz (választható)
Memory Card Reader (optional) / Čtečka
paměťových karet (volitelný) / Считыватель
карт флэш-памяти (необязательный)
/ Czytnik kart pamięci (opcjonalna) /
Рідер картки пам’яті (Опціонально)/
Cititor de carduri de memorie (opţional)/
Memóriakártya-olvasó (választható)
Function
Frequency
Maximum Out-
put Power (EIRP)
WiFi
2412 - 2472 MHz
19 dBm
5150 - 5350 MHz
18 dBm
5470 - 5725 MHz
18 dBm
Bluetooth
2402 - 2480 MHz
8 dBm
1
5
0
6
0
-
9
2
1
1
K
1
0
0
U12380-2_D520MT_MD330_D520SF_QSG_V2.indd
1
5/16/2017
11:27:32
Sample
This manual is suitable for devices