ASUS CG8580 user manual download (Page 9 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 88
9
SVENSKA
Symboler som används i denna bruksanvisning
För att försäkra dig om att viss uppgifter utförs korrekt, notera följande symboler som
används i denna handbok.
FARA/VARNING
:
Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker
fullfölja en uppgift.
VARNING:
Information för att förhindra skador på komponenterna när du försöker
fullfölja en uppgift.
NOTERA:
Tips och ytterligare information som hjälper dig att fullfölja en uppgift.
VIKTIGT:
Instruktioner som du MÅSTE följa för att avsluta en uppgift.
Var du hittar mer information
Se följande källor för ytterligare information och för uppdateringar av produkten och
programmet.
ASUS webbsida
ASUS webbsida innehåller uppdaterad information om ASUS hårdvara och
programprodukter. Se ASUS webbsida www.asus.com.
ASUS lokal teknisk support
Besök ASUS webbsida på http://support.asus.com/contact för kontaktinformation om
lokala tekniska supporttekniker.
Användarhandboken Inns i följande mapp på din bordsdator:
C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual.
Sample
This manual is suitable for devices