ASUS CG8580 user manual download (Page 87 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 88
ASUS CG8580
87
SVENSKA
Processor (CPU)
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
För mycket oljud
efter datorn slagits
på.
Din dator startar.
Detta är normalt. Fläkten körs för fullt
när datorn slås på. Fläkten saktar
ned efter att den startat OS.
BIOS-inställningarna har
ändrats.
Återställ BIOS till dess
standardinställningar.
Gammal BIOS-version
Uppdatera BIOS till den senaste
versionen. Besök ASUS
supportwebbplats på http://support.
asus.com för att ladda ned den
senaste BIOS-versionen.
Datorn är för
bullrig när den
används.
CPU-Läkten har bytts ut.
Se till att du använde en kompatibel
eller ASUS-rekommenderad CPU-
Läkt.
Det Inns inte tillräckligt
med luftventilation för din
dator.
Flytta datorn till en plats med bättre
luftLöde.
Den interna temperaturen
är för hög.
Uppdatera BIOS.
Om du vet hur man installerar om
moderkortet, försök att göra ren
inre ytan på chassit.
Contact the ASUS Service Center
(Kontakta ASUS servicecenter) för
assistans.
Om problemet kvarstår, se bordsdatorns garantikort och kontakta ASUS servicecenter.
Besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com för den senaste
servicecenterinformationen.
Sample
This manual is suitable for devices