ASUS CG8580 user manual download (Page 86 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 88
86
Kapitel 7: Felsökning
SVENSKA
System
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Systemhastigheten
är för långsam
För många program körs.
Stäng några program.
Datorvirusattack
Använd ett antivirusprogram för att
söka efter virus och reparera din
dator.
Installera om operativsystemet.
Systemet hänger
sig ofta eller fryser.
Hårddiskfel
Skicka den skadade hårddisken till
ASUS servicecenter för service.
Byt till en ny hårddisk.
Minnesmodulproblem
Contact the ASUS Service
Center (Kontakta ASUS
servicecenter)
för assistans.
Det Inns inte tillräckligt
med luftventilation för din
dator.
Flytta datorn till en plats med bättre
luftLöde.
Inkompatibla program har
installerats.
Installera om OS och installera om
kompatibla program.
Sample
This manual is suitable for devices