ASUS CG8580 user manual download (Page 85 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 88
ASUS CG8580
85
SVENSKA
LAN
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kan inte ansluta
till internet
LAN-kabeln är inte
ansluten.
Anslut LAN-kabeln till datorn.
LAN-kabelproblem
Se till att LAN LED är på. Om inte,
försök men en annan LAN-kabel. Om
det fortfarande inte fungerar kontakta
ASUS servicecenter.
Din dator är inte korrekt
ansluten till en router eller
hubb.
Se till att din dator är korrekt ansluten
till en router eller hubb.
Nätverksinställningar
Kontakta din Internet Service Provider
(ISP/internetleverantör) för korrekt
LAN-inställningar.
Problem orsakade av
antivirusprogrammet
Stäng antivirusprogrammet.
Drivrutinproblem
Installera om LAN-drivrutinerna.
Ljud
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Inget ljud
Högtalaren eller hörlurarna
är anslutna till fel port.
Se datorns bruksanvisning för
korrekt port.
Koppla ifrån och återanslut
högtalarna till datorn.
Högtalarna eller hörlurarna
fungerar inte.
Försök att använda andra högtalare
eller hörlurar.
De främre och bakre
ljudportarna fungerar inte.
Prova både de främre och bakre
ljudportarna. Om en port inte fungerar
kontrollera om den porten är inställd
på multi-kanal.
Drivrutinproblem
Installera om ljuddrivrutinerna.
Sample
This manual is suitable for devices