ASUS CG8580 user manual download (Page 84 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 88
84
Kapitel 7: Felsökning
SVENSKA
Effekt
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ingen ström
(strömindikatorn
är av)
Felaktig strömspänning
Om din dator har en
energispänningsväxlare, ställ in
spänningskraven för ditt område.
Justera spänningsinställningen. Se
till att strömsladden är urkopplad från
eluttaget.
Din dator är inte påslagen.
Tryck på strömbrytaren på
frontpanelen för att se till att datorn är
påslagen.
Din dators strömsladd är
inte ansluten korrekt.
Se till att strömsladden är ordentligt
ansluten.
Använd en annan kompatibel
strömsladd.
PSU (Power supply unit/
strömförsörjningsenhet)
problem
Kontakta ASUS servicecenter om
installation av en annan PSU på
datorn.
Skärm
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ingen
skärmutmatning
efter att datorn
slagits på (svart
skärm)
Signalkabeln är inte
ansluten till korrekt VGA-
port på datorn.
Anslut signalkabeln till korrekt
skärmport (VGA-port på moderkortet
eller särskild VGA-port).
Om du använder ett särskilt VGA-
kort, anslut signalkabeln till den
VGA-porten.
Signalkabelproblem
Försök att ansluta till en annan
monitor.
Sample
This manual is suitable for devices