ASUS CG8580 user manual download (Page 83 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 88
ASUS CG8580
83
SVENSKA
?
Bilden i HDTV är utsträckt.
Det orsakas av olika upplösningar hos din monitor och din HDTV. Ändra
skärmen upplösning så att den passar din HDTV. Ändring av skärmen
upplösning:
1.
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för
Screen Resolution (Skärmupplösning)
:
Från Metro-startskärmen
a)
Starta Alla appar-skärmen och fäst kontrollpanelen på startskärmen.
För mer detaljerad information, se
Pinning an app on the Start Screen (Fästa
en app på startskärmen) i avsnittet Working with Windows
®
Apps (Arbeta
med Windows
®
-appar)
.
b)
I kontrollpanelen, klicka på
Adjust screen resolution (Justera
skärmupplösningen)
under
Appearance and Personali²ation
(Utseende och anpassning).
I skärmen skrivbordsläge
a)
Starta skrivbordsläge i startskärmen.
b)
Högerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas
klicka på
Personali²e (Anpassa) > Display (Skärm) > Change display
settings (Ändra skärminställningar
).
?
Mina högtalare anger inget ljud.
Se till att du anslutit högtalarna till Line out uttaget (limegrön) på framsidan
eller baksidan.
Kontrollera att högtalarna är anslutna till en elektrisk källa och påslagna.
Justera högtalarnas volym.
I fönstret för skrivbordsläge, se till att datorns systemljud inte är tystat.
Om det är tystat visas volymikonen som
Om det är tystat visas volymikonen som
. För att aktivera systemljud,
klicka på
i Windows aktivitetsfält och Lytta sedan skjutreglaget för att
justera volymen.
Om ljudet inte är tystat, klicka på
Om ljudet inte är tystat, klicka på
och dra skjutreglaget för att justera
och dra skjutreglaget för att justera
volymen.
Anslut högtalarna till en annan dator och testa om högtalarna fungerar korrekt.
?
DVD-enheten kan inte läsa en skiva.
Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
Kontrollera om skivan är centererad på tallriken gäller särskilt skivor med
icke-standard storlek eller form.
Kontrollera om skivan är repad eller skadad.
?
DVD-enhetens utmatningsknapp svarar inte.
1.
Svep med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows
®
skrivbord
och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popup-menyn
klicka på File Explorer (Ilutforskare) för att öppna skärmen Computer
(dator)
±.
Högerklicka på
, klicka sedan på
Eject (utmatning)
i
menyn.
Sample
This manual is suitable for devices