ASUS CG8580 user manual download (Page 81 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 88
SVENSKA
ASUS CG8580
81
Kapitel 7
Felsökning
Detta kapitel presenterar några problem som du kan påträffa och möjliga lösningar.
?
Min dator kan inte startas och ström-LED på framsidan tänds inte.
Kontrollera om datorn är ordentligt ansluten.
Kontrollera att vägguttaget fungerar.
Kontrollera om strömförsörjningsenheten är påslagen. Se avsnittet
Slå PÅ AV
datorn
i kapitel 1.
?
Min dator hänger sig.
Gör följande för att stänga programmen som inte svarar:
1.
Tryck samtidigt på knapparna <Alt> + <Ctrl> + <Delete> på
tangentbordet, klicka sedna på
Task Manger (aktivitetshanteraren)
.
±.
Under
Task Manager (Aktivitetshanteraren)
i Liken
Processes
(Processer
), markera det program som inte svarar och klicka sedan på
End Task (Avsluta uppgiften)
.
Om tangentbordet inte svarar. Tryck in och håll kvar strömknappen på
framsida av chassit tills datorn stängs av. Tryck sedan på Strömknappen för att
slå på den.
?
Jag kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk med ASUS WLAN kortet
(endast på utvalda modeller)?
Se till att du angett korrekt nätverkssäkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket
som du vill ansluta till.
Anslut den externa antennen (tillval) till antennkontakten på ASUS W²AN
kortet och placera antennen ovanpå datorchassit för bästa trådlösa prestanda.
?
Pilknapparna på det numeriska tangentbordet fungerar inte.
Kontrollera om Number Lock LED är släckt. När Number Lock LED lyser
används endast det numeriska tangentbordet för att mata in siffror. Tryck på
Number Lock knappen för att stänga av LED om du vill använda pilknapparna
på det numeriska tangentbordet.
Felsökning
Sample
This manual is suitable for devices