ASUS CG8580 user manual download (Page 79 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 88
ASUS CG8580
79
SVENSKA
Ta bort allting och ominstallera Windows
Återställning av datorn till dess ursprungliga fabriksinställningar kan göras med alternativet
Remove everything and reinstall (Ta bort allting och ominstallera) i PC-inställningar. Se
nedanstående steg för information om detta alternativ.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Den här processen kan ta en stund att genomföra.
1.
Starta
Charmfält
.
±.
Klicka på
Settings (Inställningar) > Change PC Settings (Ändra datorinställningar)
> General (Allmänt)
.
3.
Rulla ner för att visa alternativet
Remove everything and reinstall Windows (Ta bort
allting och ominstallera Windows
). Under det här alternativet, klicka på
Get Started
(Komma igång)
.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja ominstallations- och
återställningsprocessen.
Sample
This manual is suitable for devices