ASUS CG8580 user manual download (Page 78 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 88
78
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
5.
Välj den USB-lagringsenhet som
du vill kopiera återställningsIlerna
till.
6.
Klicka på
Next (Nästa)
.
7.
Klicka på
Create (Skapa
). Vänta
en stund tills processen avslutas.
8.
När processen är klar, klicka på
Finish (avsluta)
.
3.
Klicka på
Recovery
(Återställning) > Create a
recovery drive (Skapa en
återställningsenhet).
4.
Klicka på
Copy the recovery
partition from the PC to
the recovery drive (kopiera
återställningspartitionen från
datorn till återställningsenheten)
och klicka sedan på
Next (nästa
).
Sample
This manual is suitable for devices