ASUS CG8580 user manual download (Page 77 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 88
ASUS CG8580
77
SVENSKA
Återställning av ditt system
Återställa datorn
Med alternativet
Reset your PC (Återställ datorn)
kan du återställa datorn till dess
fabriksinställningar.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Återställa datorn:
1.
Tryck på <
F9
> under starten.
±.
På bildskärmen, klicka på
Troubleshoot (Felsök)
:
3.
Välj
Reset your PC (Återställ datorn)
.
4.
Klicka på
Next (Nästa
).
5.
Välj
Only the drive where the Windows is installed (Endast den enhet där
Windows är installerat)
.
6.
Välj
Just re¶oµe ¶y iles (Ta bara bort ¶Ina iler
).
7.
Klicka på
Reset (Återställ)
.
ÅterställnIng fr´n syste¶bIldil
Du kan skapa en USB-återställningsenhet och använda den för att återställa datorns
inställningar.
Skapa en USB-återställningsenhet
USB-lagringsenheten måste ha minst 16 GB ledigt utrymme.
Alla Iler på USB-lagringsenheten kommer att raderas permanent under processen. ±nnan
du går vidare, se till att du gör säkerhetskopior på all viktig data.
Skapa en USB-återställningsenhet:
1.
Starta kontrollpanelen från skärmen All Apps (Alla appar).
För ytterligare detaljer, se Launching the All
Apps screen (Starta skärmen Alla appar)
under
Working with Metro Style Apps (Arbeta med Windows
®
-appar)
.
±.
I System och säkerhet i kontrollpanelen, klicka på
FInd and ix proble¶s (HItta och
ixa proble¶)
.
Sample
This manual is suitable for devices