ASUS CG8580 user manual download (Page 76 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 88
76
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
3.
När Ilerna valts som du vill bränna klicka på
Burn (Bränn)
(Bränn)
för att bränna Ilerna till en
skiva.
För ytterligare detaljer om att använda Nero 9, se Neros webbsida på www.nero.com
Sample
This manual is suitable for devices