ASUS CG8580 user manual download (Page 75 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 88
ASUS CG8580
75
SVENSKA
Bränna iler
Bränna iler:
1.
Från huvudmenyn, klicka på
Data Burning (Databränning)
(Databränning)
>
Add (Lägg till)
(Lägg till)
.
2.
Välj de Iler som du vill bränna. När du är klar, klicka på
Add (Lägg till)
(Lägg till)
.
Sample
This manual is suitable for devices