ASUS CG8580 user manual download (Page 74 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 88
74
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
7.
Välj
Typisk
och klicka på
Next (Nästa)
(Nästa)
.
8.
Markera
Yes± I want to help by sending anonymous application data to Nero (Ja±
(Ja±
jag vill hjälpa till genom att skciak anonyma programdata till Nero)
klicka sedan
Next (Nästa)
(Nästa)
.
9.
När du är klar, klicka på
Exit (Avsluta)
.
Sample
This manual is suitable for devices