ASUS CG8580 user manual download (Page 73 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 88
ASUS CG8580
73
SVENSKA
4.
Välj det språk som du vill använda för installationsguiden. Klicka på
Next (Nästa)
Next (Nästa)
(Nästa)
.
5.
Tryck på
Next (Nästa)
(Nästa)
för att fortsätta.
6.
Klicka i
I accept the License Conditions (Jag accepterar licensvillkoren)
(Jag accepterar licensvillkoren)
. När du är
klar, klicka på
Next (Nästa)
(Nästa)
.
Sample
This manual is suitable for devices