ASUS CG8580 user manual download (Page 72 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 88
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
Nero 9
Nero 9 låter dig skapa, kopiera, bränna, redigera, dela och uppdatera olika typer av data.
Installation av Nero 9
Installera Nero 9:
1.
Sätt in Nero 9 DVD:n i den optiska enheten.
±.
Om Autorun är aktiverad visas huvudmenyn automatiskt.
Om Autorun inte är aktiverad dubbelklicka på
Setup.exe
Ilen i huvudkatalogen på Nero 9
DVD:n.
3.
Från huvudmenyn klicka på
Nero 9 Essentials
.
Sample
This manual is suitable for devices