ASUS CG8580 user manual download (Page 70 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 88
70
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
³ppdatera B·O² µIa en B·O²-il
Uppdatera B±OS via en B±OS-Il:
1.
Från ASUS uppdateringsskärm välj
³pdate B·O² fro¶ ile (uppdatera
B·O² fr´n il
) och klicka sedan på
Next
(nästa
).
2.
²eta reda på B±OS-Ilen från det öppna
fönstret, klicka på
Open (öppna)
och
klicka på
Next (nästa
).
3.
Du kan bestämma om BIOS
startlogotypen skall ändras. Klicka på
Yes (ja
) om du vill ändra startlogotypen
eller
No (nej
) för att fortsätta.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att
fullfölja uppdateringsprocessen.
4.
Du kan bestämma om BIOS startlogotyp
skall ändras, vilket är den bild som visas
på skärmen under Power-On Self-Tests
(POST/självtest vid strömpåslag).
Klicka på
Yes (ja)
om du vill ändra
startlogotypen eller
No (nej
) för att
fortsätta.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att
fullfölja uppdateringsprocessen.
Sample
This manual is suitable for devices