ASUS CG8580 user manual download (Page 69 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 88
ASUS CG8580
69
SVENSKA
Uppdatering av BIOS via internet
Att uppdatera BIOS via internet:
1.
Från ASUS uppdateringsskärm välj
Update BIOS from Internet (uppdatera
BIOS från internet
) och klicka sedan på
Next (nästa
).
±.
Välj ASUS FTP webbplats närmast
där du beInner dig för att undvika
nätverkstraIk.
Om du vill aktivera BIOS
nedgraderbara funktion
och automatiska BIOS
säkerhetskopieringsfunktion markera
kryssrutorna framför den två posterna
på skärmen.
3.
Välj den BIOS-version som du vill
ladda ned. Klicka på
Next (nästa)
.
När ingen uppdaterad version hittas
visas det såsom skärmen på höger
sida.
Uppdatera
Uppdateringssektionen låter dig uppdatera moderkor-
tets BIOS och BIOS startlogotyp med ASUS avsedda
uppdateringsfunktion.
ASUS uppdatering
ASUS Update (uppdatering) är ett hjälpmedel som låter
dig hantera, spara och uppdatera moderkortets BIOS i Windows
®
OS. ASUS uppdaterings-
funktion låter dig uppdatera B±OS direkt från ±nternet, ladda ned den senaste B±OS-Ilen från
±nternet, uppdatera B±OS från en uppdaterad B±OS Il, spara aktuell B±OS-Il eller visa B±OS
versionsinformation.
Sample
This manual is suitable for devices