ASUS CG8580 user manual download (Page 68 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 88
68
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
Övervakning
Övervakning
ssektionen inkluderar panelerna sensor
och CPU-frekvens.
Sensor
Sensorpanelen visar aktuellt värde för en systemsensor såsom Läktrotation, CPU-temper
-
atur och spänning. Klicka på
Monitor (Övervakning) > Sensor
på AI Suite II huvudmeny-
fält för att starta sensorpanelen.
CPU-frekvens
CPU-frekvenspanelen visar aktuell CPU-frekvens och CPU-användning. Klicka på
Monitor
(Övervakning) > CPU Frequency (CPU-frekvens)
på AI Suite II huvudmenyfält för öppna
CPU-frekvenspanelen.
Sensorpanel
CPU frekvenspanel
Beinner sIg I det högra fältet (syste¶Infor¶atIonso¶r´det)
Sample
This manual is suitable for devices