ASUS CG8580 user manual download (Page 67 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 88
ASUS CG8580
67
SVENSKA
²tarta och konigurera �I Charger+
Ai Charger+, ett unikt och snabbladdande program som låter dig ladda dina BC 1.1* mobila
enheter via din dators USB-portar tre gånger snabbare än standard USB-enheter**.
Ai-laddare + är endast tillgänglig i USB 3.0-portar och startar när din dator är i S0-läge.
Ai-laddare + hjälper till att ladda anslutna USB-enheter även när din dator är i S/S4/S5-
läge efter det att den startats i S0-läge.
* Kontrollera hos din USB-enhets tillverkare om de fullt ut stöder BC 1.1
funktionen.
** Den verkliga laddningshastigheten kan variera beroende på din USB-en
-
hets beskaffenhet.
Se till att ta bort och återansluta din USB-enhet efter aktivering eller avakti-
vering av Ai Charger+ för att garantera normal laddningsfunktion.
För att starta Ai Charger+, klicka på
Tool (verktyg)
>
Ai Charger+
i AI Suite II huvudmeny.
Sample
This manual is suitable for devices