ASUS CG8580 user manual download (Page 66 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 88
66
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
Sensorregistrerare
Sensorregistrerare låter dig övervaka ändringarna i systemspänningen, temperaturen och
Läkthastigheten samt registrerar ändringarna.
Starta sensorregistreraren
Efter installation av AI Suite II från support-DVD-skivan klicka på
Tool (verktyg) > Sensor
Recorder (sensorregistrerare
) på AI Suite II huvudmenyfält för att starta PC Probe.
Konigurera sensorregIstrerare
Klicka på Liken
Voltage/Te¶perature/Fan ²peed (spännIng/te¶peratur/±äkthastIghet
)
och välj den sensor som du vill övervaka. Fliken
History Record (historikregistrering)
låter
dig registrera ändringarna i sensorerna som du aktiverar.
Välj den sensor
som du vill
övervaka
Klicka för att ²ooma
in/ut på Y-axeln
Klicka för att ²ooma
in/ut på X-axeln
Klicka för att
återgå till stan-
dardläge
Dra för att
visa statusen
under en viss
tidsperiod
Sample
This manual is suitable for devices