ASUS CG8580 user manual download (Page 65 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 88
ASUS CG8580
65
SVENSKA
Probe II
Probe II är en funktion som övervakar datorns vitala komponenter och upptäcker och larmar
om några problem uppstår med dessa komponenter. Probe ±± känner av Läktrotation, CPU-
temperatur och systemspänning bland annat. Med denna funktion är du säker på att din dator
alltid är i ett hälsosamt driftstillstånd.
Starta Probe II
Efter installation av AI Suite II från support-DVD-skivan starta Probe II genom att klicka på
Tool (verktyg) > Probe
II på AI Suite II huvudmenynfält.
Konigurera Probe ··
Klicka på Liken
Voltage/Te¶perature/Fan ²peed (spännIng/te¶peratur/±äkthastIghet
) för
att aktivera sensorn eller för att justera sensorns tröskelvärden. Fliken Preference (prefer-
enser) låter dig anpassa tidsintervaller för sensorlarm eller ändra temperaturenhet.
Laddar din spa-
rade koniguratIon
Använder dina
ändringar
Laddar stan-
dardtröskelvärden
för varje sensor
Spara din kon-
iguratIon
Sample
This manual is suitable for devices