ASUS CG8580 user manual download (Page 64 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 88
64
Kapitel 6: Använda verktygen
SVENSKA
Systemnivå upp
Systemnivå upp låter dig överklocka systemet i Windows
®
miljö med proIlinställningarna.
För att starta systemnivå upp klicka på
Tool (verktyg)
>
System Level Up (systemnivå
upp)
i AI Suite II menyfältet.
Verktyg
Verktygsmenyn inkluderar Tool (Systemnivå upp)± Probe II± Sensor Recorder och Ai
Charger+.
± inställningsfunktionen tilldela snabbknappar för proIlväxling för systemnivå upp. Du kan
justera snabbknapparnas inställning manuellt. Se Iguren nedan för detaljer.
Justera Systemnivå upp via två metoder:
BIOS
I BIOS inställningsprogram klicka på
AI Tweaker
>
System Level Up (systemnivå upp)
och
välj önskat alternativ.
OC-knapp
Tryck på OC-knappen på övre vänstra sidan av frontpanelen.
Sample
This manual is suitable for devices