ASUS CG8580 user manual download (Page 63 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 88
SVENSKA
ASUS CG8580
63
Kapitel 6
Använda verktygen
Support-DVD:n och återställnings-DVD:n medföljer inte i paketet. För ytterligare detaljer
om återställningsalternativen i Windows
®
8 se
Recovering your system (återställning av
systemet)
i detta kapitel.
ASUS AI Suite II
ASUS A± Suite ±± är ett allt-i-ett gränssnitt som integrerar Lera ASUS funktioner och låter
användare starta och hantera dessa funktioner samtidigt.
Använda Al Suite II
AI Suite II startar automatiskt när du går in i Windows
®
operativsystem (OS). AI Suite II
ikonen visas i Windows
®
meddelandefält. Klicka på ikonen för att öppna AI Suite II huvudme-
nynfält.
Klicka på varje knapp för att välja och starta en funktion, övervaka systemet, uppdatera
moderkortets BIOS, visa systeminformationen och anpassa inställningarna för AI Suite II.
Programmen i verktygsmenyn varierar mellan olika modeller.
Skärmbilderna från Al Suite II i denna bruksanvisning är endast till som referens. De
verkliga skärmbilderna varierar mellan olika modeller.
Klicka för att välja en
funktion
Klicka för att övervaka
sensorer eller CPU-
frekvens
Klicka för att upp-
datera moderkor-
tets BIOS
Klicka för att visa
systeminformationen
Klicka för att an-
passa gränssnitt-
sinställningarna
Klicka för att visa ASUS
supportinformation
Sample
This manual is suitable for devices