ASUS CG8580 user manual download (Page 62 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 88
Kapitel 5: Anslutning till Internet
SVENSKA
Ansluta till ett trådlöst nätverk:
1.
Gör något av följande för att starta
Charmfält
på Startskärmen eller från valfritt
applikationsläge:
a)
Hovra med muspekaren i bildskärmens övre eller nedre högra hörn.
b)
På tangentbordet, tryck på
+ <c>.
±.
I Charmfält, välj
Settings (Inställningar)
och klicka på nätverksikonen
.
3.
Välj det nätverk som du vill ansluta till i listan.
4.
Klicka på
Connect (Anslut
).
Charmfält
Sample
This manual is suitable for devices