ASUS CG8580 user manual download (Page 61 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 88
ASUS CG8580
61
SVENSKA
För att öka området och känsligheten för den trådlösa radiosignalen anslut den externa
antennen till antennkontakten på ASUS WLAN kortet.
Placera antennen ovanpå din dator för de bästa trådlösa prestandan.
Den externa antennen är tillval.
Sample
This manual is suitable for devices