ASUS CG8580 user manual download (Page 6 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 88
6
SVENSKA
IC: Kanadensisk försäkran om överensstämmelse
Uppfyller Kanadas ±CES-003 Klass B-speciIkationer. Denna enhet uppfyller ±ndustry
Canada’s RSS ±10. Denna Klass B-enhet uppfyller alla krav för Kanadas regler för
störningsskapande utrustning.
Denna enhet uppfyller Industry Canada’s licensundantagna RSS standard(er). Drift
förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Dessa enheter får inte orsaka störningar och (±)
denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad
drift.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’±ndustrie Canada. ²e
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(±) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Förklaring från Canadian Department of Communications
Denna digitala apparat överskrider inte de Klass B-begränsningar för sändning av radiobrus
från digitala apparater som ges i Kanadas kommunikationsdepartements radiostörningsregler
(Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).
Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
VCCI: Japan deklaration om överensstämmelse
VCCI Klass B uttalande
KC: Korea varningsuttalande
Sample
This manual is suitable for devices