ASUS CG8580 user manual download (Page 59 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 88
ASUS CG8580
59
SVENSKA
9.
Välj
Broadband (PPPoE) (Bredband
(PPPoE
) och klicka sedan på
Next
(Nästa)
.
10.
Ange ditt användarnamn och
lösenord och anslutningsnamn.
Klicka på
Connect (Anslut
).
11.
Klicka på
Close (Stäng)
för att
avsluta konIgurationen.
1±.
Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
13.
Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på
Connect (Anslut)
för att
ansluta till Internet.
Konigurera en statIsk ·P-nätµerksanslutnIng
Konigurera en statIsk ·P-nätµerksanslutnIng:
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt
Konigurera en dyna¶Iskt ·P/PPPoE-
nätverksanslutning
.
±
Klicka på
Use the following IP address
(Använd följande IP-adress)
.
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress
och alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices