ASUS CG8580 user manual download (Page 58 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 88
58
Kapitel 5: Anslutning till Internet
SVENSKA
6.
Klicka på
Obtain an IP address
automatically (Hämta en IP-address
automatiskt)
och klicka sedan på
OK
.
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
8.
Välj
Connect to the Internet (Anslut
till internet
) och klicka sedan på
Next (Nästa
).
7.
Återgå till
Network and
Sharing Center (nätverks-
och delningscenter)
och
klicka sedan på
Set up a
new connection or network
(skapa en anslutning eller ett
nätverk
).
Sample
This manual is suitable for devices