ASUS CG8580 user manual download (Page 57 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 88
ASUS CG8580
57
SVENSKA
Konigurera en dyna¶Isk ·P/PPPoE-nätµerksanslutnIng
Konigurera en dyna¶Isk ·P/PPPoE-nätµerksanslutnIng eller statIsk ·P-nätµerksanslutnIng:
1.
På Startskärmen, klicka på
Desktop (Skrivbord)
för att starta skrivbordsläget.
±.
I Windows
®
aktivitetsfält, högerklicka på nätverksikonen
och klicka sedan på
Open Network and Sharing Center (Öppna Nätverks- och delningscenter)
.
3.
I fönstret Nätverks- och delningscenter, klicka på
Change Adapter settings (Ändra
adapterinställningar.
4.
Högerklicka på ditt LAN och
Properties
(egenskaper)
.
5.
Klicka på
Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internetprotokoll
version 4(TCP/IPOv4
) och klicka
sedan på
Properties (egenskaper)
.
Sample
This manual is suitable for devices