ASUS CG8580 user manual download (Page 56 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 88
56
Kapitel 5: Anslutning till Internet
SVENSKA
RJ-45 cable
LAN
Ansluta via ett lokalt nätverk (LAN)
Ansluta via ett LAN:
1.
Anslut ena änden av en RJ-45 kabel till LAN (RJ-45) porten på baksidan av din dator
och den andra änden till ditt LAN.
±.
Slå på datorn.
3.
KonIgurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.
RJ-45 kabel
För mer detaljerad information, se avsnitten
ConigurIng a dyna¶Ic ·P/PPPoE
network connectIon (Konigurera en dyna¶Isk ·P/PPPoE-nätµerksanslutnIng
)
eller
ConigurIng a statIc ·P network connectIon (Konigurera en statIsk ·P-
nätverksanslutning)
.
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
att ställa in din internetanslutning.
Sample
This manual is suitable for devices