ASUS CG8580 user manual download (Page 55 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 88
SVENSKA
ASUS CG8580
55
Modem
RJ-45 cable
Kapitel 5
Anslutning till Internet
Ansluta via ett DSL-/kabelmodem
Att ansluta via ett DSL-/kabelmodem:
1.
Montera ditt DSL-/kabelmodem.
Trådanslutning
Använd en RJ-45 kabel för att ansluta din dator till ett DSL-/kabelmodem eller ett lokalt
nätverk (local area network/LAN).
±.
Anslut ena änden av en RJ-45 kabel till LAN (RJ-45) porten på baksidan av din dator
och den andra änden til ett DSL-/kabelmodem.
Se dokumentationen som medföljde ditt DSL-/kabelmodem.
3.
Slå på DSL-/kabelmodemet och din dator.
4.
KonIgurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.
RJ-45 kabel
För mer detaljerad information, se avsnitten
ConigurIng a dyna¶Ic ·P/PPPoE
network connectIon (Konigurera en dyna¶Isk ·P/PPPoE-nätµerksanslutnIng
)
eller
ConigurIng a statIc ·P network connectIon (Konigurera en statIsk ·P-
nätverksanslutning)
.
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
att ställa in din internetanslutning.
Sample
This manual is suitable for devices