ASUS CG8580 user manual download (Page 52 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 88
Kapitel 4: Använda din dator
SVENSKA
Redigera makromeny
Poster
Beskrivning
Redigera
makro
Klick för att öppna menyn redigera makro.
Synkronisering
Markera denna post för att spela in tiden mellan nedtryckning och
frisläppande av en knapp. (Standard: 1± millisekunder)
Infoga
Vid markering kommer den nya instruktionen att infogas före den valda
instruktionen. I annat fall kommer någon ny instruktion att ges första
prioritet.
Start*
Klicka för att påbörja inspelningen av knapptryckningar och/eller
musaktivitet.
Stopp
Klicka för att stoppa inspelningen av knapptryckningar och/eller
musaktivitet.
Rensa
Klicka för att rensa alla sparade instruktioner.
Flytta uppåt/
nedåt
Klicka för att Lytta den valda instruktionen uppåt/nedåt.
Instruktionen
periodtid
När timing är avmarkerade kommer alla handlingars fördröjningstid att
bli det värde som du väljer från rullgardinslistan.
Slinga
Ställer in att makrot körs vid ett klick och stoppar vid nästa klick.
Eldgivning
Ställer in att makrot körs en gång i ett klick.
Behålla
eldgivning
Ställ in makrot att köra när du håller ned knappen och att stoppa när du
släpper knappen.
Exportera
Klicka för att spara nuvarande makro till hårddisken.
Importera
Klicka för att ladda ett makro från hårddisken.
Sample
This manual is suitable for devices