ASUS CG8580 user manual download (Page 51 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 88
ASUS CG8580
51
SVENSKA
Funktioner
Beskrivning
tangentbord
Tryck på knappen för att utföra en tangenttryckning eller en
tangenttryckningssekvens.
Makro
Tryck på knappen för att utföra ett kommando eller en serie
med kommandon som du kan redigera via menyn Redigera
Makro. Se
Macro menu (makromeny)
för detaljer.
Skript #1-6
Tryck på knappen för att köra ett skript som du kan redigera via
menyn Redigera skript. Se menyn
Edit Script (redigare skript)
för detaljer.
DPI [+]
Tryck på knappen för att öka DPI-värdet.
DPI [-]
Tryck på knappen för att minska DPI-värdet.
DPI nivå 1/2
Tryck på knappen för att använda DPI nivå 1/±.
Proilbyte
ProIlbytesknapp.
Nor¶al proil
Tryck på knappen för att använda den normala proIlen.
�nµändarproil
1/2/3
Tryck på knappen för att använda den anpassade proIlen 1/2/3.
Hjul (vänster/
höger)
Tryck på knappen för att rulla åt vänster/åt höger såsom ett
lutande hjul gör.
Snabbskjutande
(mus)
Tryck på knappen för att snabbskjuta i ett klicka för att attackera
spel, vilket är det samma som trippelklickning med vänstra
musknappen.
Snabbskjutande
(knapp)
Tryck på knappen för att snabbskjuta i ett spel med
mellanslagstangenten för att attackera, vilket är det samma som
att trycka på tangentbordets mellanslagstangent tre gånger.
Webbläsare
Tryck på knappen för att starta standardwebbläsaren.
E-post
Tryck på knappen för att starta standard e-post-programmet.
Mediaspelare
Tryck på knappen för att starta standardmediaspelaren.
Spela/paus
Dessa knappar blir kontrollknappar för uppspelning i en aktiv
mediaspelare.
Stopp
Nästa spår
Föregående spår
Volym upp/ned
Tryck på denna knapp för att öka eller minska systemvolymen.
Tysta
Tryck på knappen för att växla mellan på/av för volymens tysta
läge.
Kalkylator
Tryck på denna knapp för att starta kalkylatorn.
Min dator
Tryck på knappen för att öppna fönstret Min dator.
Avaktiverad
Välj denna post för att avaktivera musens valda knapp.
Denna funktion fungerar endast för Microsoft
®
OfIce
program under Windows
®
7/Vista/8 operativsystem.
Sample
This manual is suitable for devices