ASUS CG8580 user manual download (Page 50 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 88
50
Kapitel 4: Använda din dator
SVENSKA
Proil 1
Poster
Beskrivning
1
Klicka för att öppna redigeringsmenyn och ändra proIlnamn och
proIlikon.
2
Ange önskat proIlnamn.
3
Klicka för att leta reda på den bildIl som du vill använda som proIlikon.
4
Välj funktionen för varje knapp/handling från rullgardinslistan
*Se tabellen nedan för ytterligare detaljer
Funktioner
Beskrivning
L-knapp
Vänster musknappfunktion
H-knapp
Höger musknappfunktion
M-knapp
Musens mittenknappfunktion
IE bakåt
IE bakåtknapp Om den är vald tryck på knappen för att gå
tillbaka till föregående sida.
IE framåt
IE framåtknapp Om den är vald tryck på knappen för att gå till
nästa sida.
Sample
This manual is suitable for devices