ASUS CG8580 user manual download (Page 49 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 88
ASUS CG8580
49
SVENSKA
Huvudmeny
Poster
Beskrivning
1
Klicka på varje Lik för att visa den valda proIlmenyn.
2
Visar proIlikonen för att konIgurera proIl 1-3 menyer.
3
Klicka för att återställa DP±-konIgurationen till tidigare sparade
inställningar.
4
Dra skjutreglaget för att justera DPI-värdet för varje nivå.
5
Klicka för att återställa knappinställningarna till de tidigare
inställningarna.
6
Klicka för att visa de olika proIlfärgindikatorerna och deras status.
7
Klicka för att ladda den sparade proIlen till musen.
8
Klicka för att spara nuvarande proIlinställningar till hårddisken.
9
Klicka för att återställa alla musinställningar till standardinställningarna
från fabrik.
10
Klicka för att spara inställningarna som gjorts.
11
Klicka för att spara inställningarna som gjorts och avsluta programmet.
* Varje proIl har två DP±-nivåer. Två DP± växlingslysdioder lyser för att indikera att du
använder Nivå 1 och fyra lysdioder lyser för att indikera att du använder Nivå ±.
Sample
This manual is suitable for devices