ASUS CG8580 user manual download (Page 48 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 88
48
Kapitel 4: Använda din dator
SVENSKA
*Proilbyte LED-IndIkerIng
Lysdiodfärger
Indikeringar
Ingen
Normal proIl
Grön
ProIl 1
Röd
ProIl 2
Orange
ProIl 3
*DPI-växling LED-indikering
Lysdiodfärger
Indikeringar
±
DPI nivå 1
4
DPI nivå ±
Starta programmet
A speciellt skapar program är förinstallerat på din dator vilket låter dig ställa in ASUS GX900
spelmus för att använda alla dess funktioner.
När du ansluter ASUS GX900 spelmus till datorn innan Windows
®
8 startas första gången
kommer programmet automatiskt att hitta musen och den är åtkomlig direkt. I annat fall
måste du manuellt installera inställningsfunktionen från den medföljande support-DVD-
skivan.
För att installera programmet från support-DVD-skivan, lägg i support-DVD-skivan i den
optiska enheten och följ instruktionerna på skärmen för att starta programmet.
Om Autorun INTE är aktiverat på din dator, bläddra bland innehållet på support-DVD-
skivan för att leta reda på Ilen
GX900.exe
. Dubbelklicka på Ilen
GX900.exe
för att starta
programmet.
Inställning av ASUS GX900 spelmus
Se till att spelmusen är ansluten till datorns USB-port. Programmet kommer automatiskt att
hitta musen och visa huvudmenyn.
Sample
This manual is suitable for devices