ASUS CG8580 user manual download (Page 47 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 88
ASUS CG8580
47
SVENSKA
Använda ASUS GX900 spelmus
CG8580 Essentio bordsdator levereras med ASUS GX900 spelmus för fullständig
spelkontroll.
ASUS GX900 spelmus har en vänsterknapp, en högerknapp, ett rullhjul, två sidoknappar, en
DP±-knapp och en specialdesignad proIlbytesknapp.
Tangenterna
Beskrivning
Tangenterna
Beskrivning
1
Vänster knapp
7
GX900 logotyp
2
Höger knapp
8
IE framåtknapp
3
Rullhjul
9
IE bakåtknapp
4
DPI-switch
10
Musfot
5
ProIlbytesknapp/proIlindikator*
11
Musfot och tvåögd lasersensor
6
²ED DP±-indikator**
12
Viktbas (5 x 4,5g block)***
*** För att justera musens vikt, lägg till eller ta bort viktblock.
Sample
This manual is suitable for devices