ASUS CG8580 user manual download (Page 45 of 88)

Languages: Swedish
Pages:88
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 88
ASUS CG8580
45
SVENSKA
Använda den optiska enheten
Inmatning av en optisk skiva
Inmatning av en optisk skiva:
1.
Med systemet påslaget, tryck på
utmatningsknappen
.
±.
Tryck på utmatningsknappen under enhetens lock för att öppna tråget.
3.
Placera skivan i den optiska enheten med etiketten riktad uppåt.
4.
Tryck på tallriken för att stänga den.
5.
Välj ett program från AutoPlay fönstret för att komma åt dina Iler.
Borttagning av en optisk skiva
Ta bort en optisk skiva:
1.
När systemet är påslaget gör du något av följande för att mata ut tallriken:
Tryck på utmatningsknappen under enhetens lock.
Högerklicka på CD/DVD enhetsikonen på
Computer (Dator)
skärmen och klicka
sedan på
Eject (Mata ut)
.
Svep med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows
®
skrivbord och högerklicka
sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popup-menyn klicka på
File Explorer
(ilutforskare
) för att öppna skärmen
Computer (dator
).
±.
Ta bort skivan från skivtallriken.
Om AutoPlay INTE är aktiverad på datorn svep med muspekaren över det nedre
vänstra hörnet på Windows
®
skrivbord och högerklicka på startskärmens miniatyrbild. I
popupmenyn, klicka på File Explorer (Ilutforskaren) och dubbelklicka sedan på cd/dvd-
enhetens ikon för att komma åt data på den.
Sample
This manual is suitable for devices